Vi tar omsider for oss det å integrere $ln x$, både ved hjelp av delvis integrasjon, og et annet eksempel med substitusjon.