I denne videoen skal vi se på to metoder vi kan bruke for å løse bestemte integraler der vi velger å bruke delvis integrasjon.