Vi starter et oppgavesett som dreier seg om å drøfte funksjoner. Dette er du forhåpentligvis litt kjent med fra tidligere, da man også lærer litt av det når man driver med derivasjon.

Om noe har gått i glemmeboka, ikke frykt! Vi tar også for oss det mest vanlige fra derivasjonskapitlene.

I første omgang er det nullpunkter som må finnes, og det er bare snakk om å løse ei likning. Ingen derivasjon eller integrasjon nødvendig enda!