I denne deloppgaven skal vi finne eventuelle ekstremalpunkter (toppunkt, bunnpunkt), og bruker derivasjon som verktøy for å gjøre dette.