Vi begynner å tegne grafen, først for hånd, og deretter med Geogebra. Å tegne grafer med digitale verktøy gir selvfølgelig mer presist resultat, men enkelte ganger har man ikke tilgang på slikt, og det er greit å øve litt på å skissere for hånd også. Da tar vi i bruk de punktene vi har funnet (nullpunkt, ekstremalpunkt, vendepunkt) og tegner derfra.