I denne videoen finner vi arealet av et flatestykke som ligger under grafen, og over x-aksen. Dette gjør vi ved å beregne et bestemt integral.