I denne videoen skal vi finne volumet av et rotasjonslegeme som kommer av at vi dreier et flatestykke 360 grader rundt x-aksen. Dette gjør vi ved å benytte oss av å beregne det bestemte integralet av funksjonen kvadrert, ganget med pi.

Hvis dette virker ukjent, gå gjerne tilbake og se en av de tidligere videoene om omdreiningslegeme.