I denne videoen skal vi ta for oss hva en differensiallikning er. Eksempelet er ikke ment for å være spesielt intuitivt som nybegynner, men bare for å illustrere et eksempel på hvordan man KAN løse en.

Dette eksempelet er en førsteordens homogen differensiallikning. Første orden fordi vi har bare den første deriverte av funksjonen, og homogen fordi høyre side er 0.