Vi tar et eksempel til, denne gangen en inhomogen, førsteordens differensiallikning. Vi legger merke til at den er inhomogen, fordi når vi samler alt med y på den ene siden, så har vi ikke nødvendigvis 0 på den andre siden.