Vi tar et eksempel på praktisk bruk av differensiallikninger. I dette tilfellet er det relevant for biologi. Vi har også en initiell verdi denne gangen, som gjør at vi kan finne en spesifikk løsning for y, i stedet for den generelle løsningen som har den vilkårlige konstanten C.