Vi fortsetter oppgavesettet ved å finne ut hvor mange bakterier som befinner seg i bakteriekulturen etter 24 timer, og setter deretter prøve på svaret når det gjelder den opprinnelige differensiallikninga vi løste.