Vi tar en titt på det jeg personlig anser for å være grunnleggende differensiallikninger, og det er de som er separable. En separabel difflikning er en differensiallikning der du kan separere det som har med x og y å gjøre på hver sin side av likhetstegnet.

I denne videoen tar vi et litt mer rigorøst bevis enn det som er strengt nødvendig, men i neste video skal vi se på en lettere måte å betrakte det på.