Vi skal i denne videoen se på hvordan man kan løse separable difflikninger på en litt lettere måte, ved å betrakte Leibniz-notasjon for den deriverte.