Vi skal ha en gjennomgang av logistisk vekst, men først ser vi på eksponentiell vekst og vurderer hvilken av de to modellene som er mer realistisk når vi modellerer ulike typer befolkning.