Vi ser på en visuell intuisjon av hvordan vektorer ser ut i 3D rom, og utforsker addisjon av vektorer i et 3D rom.