Vi skal nå regne ut arealet av et parallellogram. Det finnes flere måter å regne det ut på, men her kan vi bruke at $A = gh$ der $g$ er grunnlinja vi definerer selv, og $h$ er høyda fra grunnlinja til den parallelle linja på motsatt side.

Vi skal etter hvert lære flere måter å regne ut arealet av et parallellogram på, som i dette tilfellet ville vært lettere.