Vi ser på teorien bak hvordan vi finner ut om to vektorer er parallelle, både visuelt, og ved regning.