Vi løser en oppgave som ber oss om å avgjøre om to vektorer er parallelle. Vi husker at to vektorer $\vec u, \ \vec v$ er parallelle dersom det finnes en konstant $k$ slik at $k \cdot \vec u = \vec v$.