Hvis vi har en samling av fire punkter i et plan, så kan vi drøfte hva slags firkant det er. I dette tilfellet ser vi at det er et parallellogram på forhånd, men vi må også kunne bevise at det er et parallellogram.