Når vi har punkter i et 2D plan på formen $(x, y)$, så kan disse utvides til et 3D rom ved å legge på en tredje komponent, og vi får $(x, y, z)$. Vi skal se på hvordan vi kan visualisere et 3D rom, selv om det ikke alltid lar seg enkelt tegne på en 2D flate.