Når vi utvider til tre dimensjoner, så er ikke xy-planet lengre det eneste planet. Her ser vi på hvordan xy-planet dannes av alle punkter der z=0, men vi har også yz-planet når x=0, og xz-planet når y=0.