Vi repeterer litt vektor-algebra fra R1. De samme regnereglene gjelder for 3D vektorer som for 2D vektorer, så det er ikke noe nytt rent regneteknisk.