Vi skal nå regne ut arealet av en pyramide med parallellogram som grunnflate. Denne pyramiden er litt "skjev" i den forstand at toppunktet ikke ligger over grunnflata men litt utafor. Heldigvis er ikke utregninga annerledes av den grunn. Volumet av en pyramide er uansett $V = \frac13 Gh$ der $G$ er arealet av grunnflata og $h$ er høyda av pyramiden.