Vi starter med det aller første steget for å løse kuben, nemlig det første korset. Som nevnt så har jeg valgt å føre det med hvit først, så her løser vi altså det hvite korset.