Vi utforsker hjørne-algoritmen for å lære litt om hvordan hjørnene kan løses enda raskere. Spesielt i det tilfellet hvor man må bruke algoritmen 5 ganger, vil det være mye mer effektivt å gå i motsatt retning.