Vi skal nå løse de kant-bitene som ligger på laget i midten, mellom senter-bitene.

Her bruker vi to algoritmer, som egentlig bare er hverandres speilvendte.

Høyre: [b]U R U' R' U' F' U F[/b]

Venstre: [b]U' L' U L U F U' F'[/b]