Vi begynner nå med OLL-delen av løsninga. OLL står for Orientation of the Last Layer. Dette innebærer å få alle de gule til å peke opp.

Første del av dette, er å få det gule korset. Det vil si å få de gule kant-bitene til å vise gul opp.

Den eneste algoritmen vi trenger her, er [b]F R U R' U' F'[/b] som ved litt repetisjon fikser korset.