Vi skal nå starte på den siste delen av løsninga, som kalles PLL (Permutation of the Last Layer). Dette består av å flytte på hjørnene slik at alle faller på riktig plass. De vil beholde orienteringa (gul opp), som betyr at de vil være helt ferdige.

Algoritmen vi bruker her er litt lengre enn de foregående, men til gjengjeld er det kun to tilfeller vi trenger å bry oss om.

[b]R' F (R' B2 R) F' (R' B2 R2)[/b]

Bruker igjen parenteser for å bryte opp algoritmen for å gjøre den lettere å huske.