Det er viktig å ikke blande "sannsynlighetsfordeling" med "fordelingsfunksjon", og her gjennomgår vi begrepet "kumulativ fordelingsfunksjon", inkludert et eksempel fra scenariet vi har jobbet med hittil i kapitlet.