Vi tar en titt på hvordan vi definerer forventningsverdien for diskret stokastiske variabler. Det høres kanskje ut som vi snakker om "den mest sannsynlige verdien", men det er IKKE tilfellet. Det er som regel ikke en verdi som den stokastiske variablen kan ta i det hele tatt.

Se heller på det som det teoretiske gjennomsnittet du kan forvente å nærme deg dersom du gjør store antall forsøk.