Vi ser på hva en sannsynlighetsfordeling er, i forbindelse med diskret stokastiske variabler. Vi gjennomgår hvordan vi kan regne dem ut, og noen forskjellige måter vi illustrerer dem på for å gjøre informasjon informativt.