I denne videoen lager vi en kodesnutt som simulerer 10 millioner kast av to terninger, slik at vi kan sjekke om vi får ca. samme gjennomsnitt som forventningsverdien vi fant i forrige video.

Koding er en fin måte å kople sammen det teoretiske med det praktiske, men det er på ingen måte viktig at du forstår selve koden. Dette er ikke ment for å undervise koding, men prosessen er inkludert i tilfelle noen synes det er interessant.