Et viktig spørsmål om varians er hvorfor vi kvadrerer spredningene i stedet for å ta absoluttverdien av dem, når målet bare er å sørge for at de er positive.

I denne videoen har jeg satt opp to forsøk som illustrerer hvorfor absoluttverdien ikke gir oss de resultatene vi ønsker, og hvorfor kvadrering gjør det.