Et viktig spørsmål er hvorfor vi har to ulike mål for spredning; varians og standardavvik.

Jeg lager denne videoen for å gi noen innledende hint til hvorfor, men uten å gå spesielt dypt inn på det. Det finnes mange grunner til at vi har begge to, og de briljerer på hver sine måter. Men de grunnene vil bli mer synlige etter hvert som vi lærer mer og mer statistikk, så jeg bruker ikke så mye tid på det enda.

Jeg ville likevel lage en liten video om det for de som er nysgjerrige.