Som første steg i tallteori skal vi se på pytagoreiske tripler. En pytagoreisk trippel er tre tall $a, b, c$ som oppfyller $a^2 + b^2 = c^2$.