Om vi starter med en PPT, $a^2 + b^2 = c^2$ så kan dette skrives som $a^2 = (c-b)(c+b)$. Her kan vi også se noen interessante mønster, som vi selvfølgelig også skal bevise!