Aritmetikkens fundamentalteorem sier at alle tall har en unik primtallsfaktorisering. Vi ser også på hvorfor tallet 1 IKKE er et primtall.