Vi fører et enkelt bevis for regneregelen som sier at $\gcd(a, b) = \gcd(a, b-a)$.