Vi lærer å faktorisere tall ned til sin primtalls-faktorisering.