$\gcd(a, b)$ er den største divisoren som deler både $a$ og $b$.