Nå skal vi lære om hvordan HTML-koden bygges opp i form av tags. Denne strukturen går ut på at alt innhold deles inn i blokker, både i koden og i det synlige produktet.

Dette er en veldig lettvint og enkel måte å kode på, og er en av grunnene til at HTML fremdeles er standarden for formidling av web-innhold.