Ofte vil man gjerne ha bilder på nettstedet sitt, enten som bakgrunnsbilde, eller som forgrunnsbilde. I denne videoen skal vi se på hvordan vi legger inn et bilde som en del av innholdet. Her bruker vi også en attributt, nemlig "src".