Vi blir bedt om å finne likninga til linja som går gjennom punktene (-4, 2) og (2, -1).

I tillegg til å løse oppgaven går vi gjennom litt generell teori og setter prøve på svaret.