Tredje kvadratsetning (ofte også kjent som konjugatsetninga) er en regneregel som lar oss utvide uttrykk på formen [tex](a-b)(a+b)[/tex]