Vi ser på andre kvadratsetning, og beviser den først med utregning, og dermed geometrisk med illustrasjon.

[tex](a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2[/tex]