Lineær Algebra

Invers matrise 1


Vi ser på inverse matriser. En matrise [tex]A[/tex] sies å være invertibel hvis det finnes en matrise [tex]B[/tex] slik at [tex]AB = BA = I[/tex]. [tex]B[/tex] kalles da den inverse av matrisen [tex]A[/tex], og kan skrives som [tex]A^{-1}[/tex].

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.